N00218 | stavební, na samotě u lesa, 5.772m2, Ohrazenice

Ohrazenice
Rezervace

Nabízíme nezávaznou prohlídku vyjímečného, nádherného pozemku - zahrady, určené ÚP ke stavbě pro bydlení, RD, bydlení venkovské. Zastavěnost parcely 10% pro pozemky větší než 3.000 m2 (resp. 20% pro pozemky větší než 2.000 m2), min. zastoupení zeleně na pozemku 40%, max. podlažnost 2NP (vč. využitého podkroví - v příp.zastřešení šikmou střechou), max. výška nadzem. objektů 8m. Tento jedinečný pozemek, velmi zřídka nabízený k prodeji se nachází v obci Ohrazenice,na jejím horním okraji, vzdálené od městyse Jince cca 2km, Obec Ohrazenice se rozkládá v atraktivní krajině, ležící při hlavním hřebení Brd a v těsném kontaktu s rozsáhlým vojenským újezdem. Rozloha katastru je 245 ha, na kterém k r. 2017 žilo jen 276 obyvatel.
Nabízený pozemek se skládá ze dvou parcel, a to ze zahrady o výměře 4.762 m2 a z lesního pozemku o výměře 1.010 m2, který zahradu odděluje od místní obecní příjezdové komunikace, nezpevněné, ale udržované i v zimním období. Přístup na stavební parcelu - zahradu je plánován právě přes tento lesní pozemek. V západním cípu parcely je nachází vydatný zdroj vody, který byl v r. 2014 řádně ohlášen coby zkušební hydrovrt pro plánovanou domovní studnu. Ostatní náležitosti, potřebné pro povolení stavby domovní studny, vč. zadání projektové dokumentace a povolení odběru podzemní vody si zajistí svými náklady nový vlastník pozemku. Nedaleko od hranice východního cípu pozemku, cca 100 m od hranice námi nabízeného pozemku se nachází pro tuto stavební parcelu nově vybudovaná přípojka elektřiny 32 A. Odkanalizování domu bude nutno řešit jímkou, případně ČOV ve spojení se zavsakem. Za určitých okolností lze uvažovat o rozdělení parcely na max. dvě části, ale s ohledem na zachování soukromí v této výjimečné lokalitě upřednosťujeme prodej parcely jednomu investorovi, který ocení tuto výjimečnou příležitost žití v souladu s přírodou. Z tohoto důvodu nebude akceptována poptávka o odprodej několika malých částí pozemku. Nemovitost lze z části financovat i úvěrem, dlouhodobě spolupracujeme s pofesionály v oboru. V případě zájmu o nezávaznou prohlídku nabízené parcely určené ke stavbě rodinného domu v soukromí kontaktujte makléře, spravujícího výhradně tuto nemovitost.

  • Celková plocha:5 772 m2
  • Druh pozemku:pro bydlení
  • Inženýrské sítě:elektřina
  • Charakter okolní zástavby:venkovská
  • Umístění objektu:polosamota
  • Doprava:vlak; silnice; autobus
  • Komunikace:neupravená


Prodávající makléř

Penelope

Bohumil Kocourek

Mobil: 602290968

Kontaktní formulář