N00245 | Malá Víska u Berouna, stavební parcela, 2831 m2

Malá Víska
5 729 000 Kč (za nemovitost)
Doporučuji, nádherné bydlení v čisté krajině obklopené lesy

Nabízíme nezávaznou prohlídku parcely s jižní orientací o obdélníkovém půdorysu cca 68 x 45m, v tuto chvíli vedené jako TTP, určené k výstavbě RD na okraji malebné podbrdské obce Malá Víska,Tato obec s nádherným výhledem, s nadmořskou výškou 550m n.m., se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, mezi obcemi Jince a Zaječov, 7 km jižně od města Hořovice, na okraji bývalého vojenského újezdu Brdy. (Velmi dobrá dostupnost i směrem na Obecnici a Příbram - s povolenkou přes vojenský újezd dojezd cca 15min).Žije zde kolem 120 obyvatel. Z ÚP dostupného na stránkách obce lze vyčíst, že se jedná o plochu smíšenou obytnou s hlavním využitím pro bydlení v RD - bydlení vesnické. Přípustné využití je též i pro stavby pro rod. rekreaci. Max. výška 2NP + podkroví, zastavitelná plocha max. 40%, max. plocha jednoho RD je 200m2. Pozemek je z přední části rovinatý (35m x 55m, o výměře cca 1540m2), následně druhá polovina pozemku o vel. cca 1.290m2 je svažitá.Nabízená stavební parcela bude mít pouze jeden sousedící RD, ostatní okolní pozemky nejsou plánovány k zástavbě.Podél celé dlouhé JV strany nabízeného pozemku protéká po sousedním soukromém pozemku potok, který se nachází za vysazeným lesíkem pod úrovní námi nabízené parcely - podmáčení nepřichází v úvahu. Nedaleko hranice pozemku se nachází v ne příliš frekventované silnici III. třídy vodovod, na který by se majitel pozemku po projednání s vlastníkem a provozovatelem rád napojil. (Bude-li vod. přípojka realizována stávajícím majitelem, bude o náklad na její realizaci zvýšena prodejní cena pozemku). Parcela bude k obslužné komunikaci III.tř. napojena příjezdovou cestou o šířce 3m s délkou 23m (v KN již na tuto cestu vyčleněna samostatná parcela. Na vybudování cesty se bude finančně podílet i majitel pozemku, pro kupujícího stavební parcely bude zřízeno VB užívání - právo chůze a jízdy). S distributorem ČEZ je projednána a odsouhlasena el. přípojka, na náklady nynějšího majitele zde bude na hranici pozemku umístěna do 2-3 měsíců tzv. el. ryska s rezerv. příkonem 25A, která bude osazena elektroměrem (poplatek za příkon uhrazen, v příp. potřeby lze na vlastní náklady příkon navýšit). Jelikož obec nemá vlastní odpadní kanalizaci, je nutno odpadní vodu z RD jímat ve vyvážecí jímce, či lépe předčistit ve vlastními silami a na vlastní náklady osazené domovní ČOV a takto vyčištěnou vodu lze využít na zálivku, případně likvidovat zavsakem na vlastním rozlehlém pozemku . Spojení se světem zajišťuje autobusová doprava Hořovice - Zaječov, v pracovní dny sedm spojů. V obci aktivní obecní samospráva. Podél jižního okraje vesnice vede hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Asi 500 metrů jihovýchodně od vsi se nachází přírodní památka Jindřichova skála.
V případě potřeby kontaktujte makléře,spravujícího výhradně tento zajímavý pozemek v této nádherné lokalitě.V případě více zájemců lze pozemek prodat nejvyšší nabídce.

  • Celková plocha:2 831 m2
  • Druh pozemku:pro bydlení
  • Inženýrské sítě:vodovod; elektřina
  • Charakter okolní zástavby:venkovská
  • Umístění objektu:okraj obce
  • Doprava:silnice; autobus
  • Komunikace:asfaltová


Prodávající makléř

Penelope

Bohumil Kocourek

Mobil: 602290968

Kontaktní formulář